Zapraszamy Uczniów, Rodziców i wszystkich Przyjaciół szkoły na szkolne uroczystości:

 

Uroczystość pożegnania absolwentów odbędzie się 18 czerwca:

  • uczniów klas 8. o godz. 17.00
  • uczniów oddziałów gimnazjalnych o godz. 18.15

Przypominamy uczniom o stroju galowym. 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca:

  • oddziały 1 – 3 SP  o godz. 9:15
  • oddziały 4 – III o godz. 10:00

Przypominamy uczniom o stroju galowym. 

Przewozy odjeżdżają ok. godz.13:00.
Obiady wydawane są od 12:00.
Po zakończeniu spotkań w klasach wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom opiekę do godz.13:00.