al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
         bip logo    
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Jasełka

  • III Bieg Rodzinny

  • Wizyta gości z Erasmus+

Grupa uczniów biorących udział w projekcie ,,O tym nie można zapomnieć” aktywnie pogłębia i doskonali swoje umiejętności dziennikarskie. Gimnazjaliści przeprowadzili wywiady z Panią dyrektor Dorotą Rembiasz-Gaborską oraz Panem wicedyrektorem Dariuszem Garncarczykiem. Tematem wywiadu z Panią dyrektor był wybór zawodu. Z kolei w rozmowie z Panem wicedyrektorem uczniowie skupili się na jego dziecieństwie i wspomnieniach. Udzielone odpowiedzi okazały się dla uczniów sporym zaskoczeniem. Zachęcamy do zapoznania się z fragmentami przygotowanych przez nas wywiadów.

Barbara Żmija

 Wywiad z Panią Dyrektor Dorotą Rembiasz-Gaborską

 Wywiad z Panem Wicedyrektorem Dariuszem Garncarczykiem

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny