sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
  • Jasełka

  • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  • III Bieg Rodzinny

  • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

  • Wizyta gości z Erasmus+

  • Nauczyciele na scenie

  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Śląski oraz Śląski Kurator Oświaty są organizatorami biegu "SZTAFETA Z BIAŁO-CZERWONĄ", który odbędzie się 1 września 2015 roku w ramach uroczystości z okazji obchodów wieńczących zakończenie II wojny światowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sztafecie.

Zgłoszenia i dokumenty przyjmuje pan mgr Andrzej Zaczyk do 26 sierpnia 2015 r.:

  • aktualne badania lekarskie warunkujące uczestnictwo w biegu,
  • pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego na uczestnictwo w imprezie sportowej, na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz wizerunku i zdjęć dziecka dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy (dotyczy uczniów małoletnich poniżej 18 roku życia.

Z biegu wyłączeni są uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego.

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony