sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
  • Jasełka

  • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  • III Bieg Rodzinny

  • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

  • Wizyta gości z Erasmus+

  • Nauczyciele na scenie

  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

ROK 2014 został ogłoszony:

Rokiem św. Jana z Dukli — przez Sejm RP z okazji 600 lat od urodzin świętego i 275. rocznicy ustanowienia go patronem Polski;

Rokiem Oskara Kolberga — przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP  z okazji 200. rocznicy urodzin polskiego folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, autora monumentalnego dzieła „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”;

Rokiem Czytelnikaprzez organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy, którzy chcą w ten sposób uczcić 650 lat działań na rzecz książki;

Rokiem Henryka Sławika — przez Sejmik Województwa Śląskiego;

Międzynarodowym Rokiem Rodziny – przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony