sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
  • Jasełka

  • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  • III Bieg Rodzinny

  • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

  • Wizyta gości z Erasmus+

  • Nauczyciele na scenie

  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014

Grupa Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzyst.
z informacji
Wykorzys.
wiedzy
Województwo 0,77 0,56 0,56 0,68 0,61
SP 58 0,79 0,65 0,63 0,74 0,70

Dla standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych wskaźnik łatwości w województwie miał wartość 0,64, co oznacza, że był dla uczniów umiarkowanie trudny. W naszej szkole wskaźnik ten wyniósł 0,70 (łatwy).
Średni wynik w województwie to 25,4, natomiast w SP 58 – 27,9 punktów.

EGZAMINY GIMNAZJALNE 2014

ŁATWOŚĆ ZESTAWÓW

Przedmiot Województwo Gimnazjum Integracyjne
nr 36
Przedział % w skali staninowej
(1-9) średnich wyników szkół
Język polski 0,69 0,79 bardzo wysoki (8)
Język angielski - poziom podstawowy 0,68  0,74  bardzo wysoki (8)
Język angielski - poziom rozszerzony  0,45  0,51  średni (5) 
Język niemiecki - poziom podstawowy 0,56 0,73  bardzo wysoki (8)
Język niemiecki - poziom rozszerzony  0,45 0,90  najwyższy (9)
Część humanistyczna 0,59  0,62  wyżej średni (6)
Matematyka 0,46 0,54 wysoki (7)
Część przyrodnicza 0,52 0,56 wysoki (7)

 

Egzamin gimnazjalny z języka polskiego okazał się dla uczniów Naszej szkoły łatwy.

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym okazał się dla uczniów Naszej szkoły łatwy.

Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym okazał się dla uczniów Naszej szkoły łatwy.

Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym okazał się dla uczniów Naszej szkoły bardzo łatwy.

Wartości wskaźników EWD dla absolwentów gimnazjum 2011 - 2014 wskazują na ponadprzeciętną efektywność z języka polskiego i matematyki.

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony