al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Zakończenie roku 2018/2019

  • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

  • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Informacje dotyczące rekrutacji do naszej szkoły.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Akcja "Przerwany marsz". Stwórzmy "Pamiętniki Pokoleń".

Mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej.

"Przyroda wokół stawów" - nr projektu L9/14/VI autorstwa pani mgr Edyty Grabizny-Kusz dot. ścieżki wokół stawu Maroko.

Zagłosuj w VI edycji Budżetu Obywatelskiego.

krajeErasmus

7 czerwca 2017 roku odbył się szkolny konkurs wiedzy dla uczniów klas I – III Gimnazjum „Litwa, Łotwa, Wielka Brytania – kraje partnerskie Programu Erasmus + ”.

Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o Litwie, Łotwie i Wielkiej Brytanii - krajach partnerskich programu Erasmus+ oraz rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów.
2-osobowe drużyny mogły wykazać się swoją wiedzę na temat 3 krajów partnerskich programu ERASMUS + rozwiązując zadania konkursowe sprawdzające m. in.: znajomość map konturowych, flag narodowych, godeł, stolic, ważniejszych dat historycznych, informacji ogólnych i ciekawostek o krajach, charakterystycznych symboli, tradycyjnych potraw, strojów ludowych, znanych i sławnych ludzi, umiejętność rozpoznawania ciekawych budowli i atrakcyjnych miejsc z prezentowanej fotografii oraz sprawdzały wiedzą szczegółową dotyczącą prezentowanych zabytków.
Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Europejski „Euroludek”.

Komisja konkursowa wyłoniła 3 najlepsze drużyny:

1. miejsce: drużyna z kl. II B w składzie: Martyna Szulc i Julia Slabik
2. miejscedrużyna z kl. III B w składzie: Anna Hibszer i Klaudia Kobic
3. miejsce: drużyna z kl. I B w składzie: Oliwia Krzyżańska i Patryk Kotulski

Zwycięzcom gratulujemy! 

Wpis: opiekun Klubu Iwona Wójcik 

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny