sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
 • Jasełka

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Statut SKE

Opiekunowie klubu: 
mgr Iwona Wójcik, mgr Renata Blicharska, mgr Katarzyna Brom-Trembaczowska, mgr Dariusz Waloszczyk

 Sprawozdanie z działalności SKE w roku szkolnym 2016/2017

 Sprawozdanie z działalności SKE w roku szkolnym 2015/2016

 Sprawozdanie z działalności SKE w roku szkolnym 2013/2014

PRAWA DZIECKA

PRAWA DZIECKA

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Praw nie można dziecko pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji władza - jednostka, w związku z tym Państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw. Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka, nazywana światową konstytucją praw dziecka. Konwencja została uchwalona 20 listopada 1989 r. przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Polska ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 roku zobowiązała do realizacji postanowień i respektowania praw dziecka w niej zawartych.

Janusz Korczak, ceniony na całym świecie prekursor walki o prawa najmłodszych, powiedział: "Dziecko nie jest przyszłym człowiekiem, tylko człowiekiem", w związku z tym tak samo jak dorosłym dzieciom również przysługują prawa. Przykładowe z nich to:

 

 Poznaj swoje prawa

   Książeczka dla najmłodszych „ Twoje Prawa”

 

Prawa Dziecka w zarysie

Konwencja o Prawach Dziecka

Geneza Praw Dziecka

Prawa Dziecka wierszem pisane

 

  Prezentacja multimedialna

  Gry, zabawy, quizy, kolorowanki, filmy na temat Praw Dziecka.

 Ana i Oli - strażnicy Praw Dziecka
- powiedzą wam, jakie są wasze prawa i wprowadzą was on-line w świat PRAW DZIECKA poprzez gry, quizy, kolorowanki, kreskówki, dokumenty i filmy:
 przejdź do strony

 

  „Kolorowe dzieci” – Majka Jeżowska

 „Wszystkie dzieci nasze są” – Majka Jeżowska

 

Scenariusze zajęć opracowane przez Szkolny Klub Europejski

 Scenariusz zajęć nr 1 „Prawa Dziecka”

 Scenariusz zajęć nr 2 „Dziecko i jego prawa”

 

Scenariusze zajęć opublikowane na stronach: Unicefu i Rzecznika Praw Dziecka

 UNICEF – PRAWA DZIECKA - Scenariusze zajęć

 RZECZNIK PRAW DZIECKA – PRAWA DZIECKA - Scenariusze zajęć

Historia Klubu

Historia Klubu

Szkolny Klub Europejski „EUROLUDEK” powstał w październiku 2003 roku. Założycielkami Klubu były panie: mgr Dorota Rembiasz- Gaborska oraz mgr Ewa Stanek, które sprawowały jednocześnie funkcję opiekunów Klubu.

Od września 2004 roku funkcję opiekunów Klubu przejęły panie mgr Renata Blicharska i mgr Iwona Wójcik. W 2006 roku do grona opiekunów dołączyła pani mgr Katarzyna Trembaczowska-Brom.

Działalność naszego klubu wspierali także tacy nauczyciele jak: mgr Elżbieta Varżagolis, mgr Katarzyna Pastuszka oraz mgr Dariusz Waloszczyk.

 • Od października 2003 roku, przez 3 lata, Klub działał w Szkole Podstawowej nr 58 im. Marii Dąbrowskiej i zrzeszał na warunkach całkowicie dobrowolnych uczniów szkoły podstawowej.
 • We wrześniu 2006 roku decyzją władz miasta Szkoła Podstawowa nr 58 została włączona do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 i od tej chwili Klub zrzesza zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i uczniów klas gimnazjalnych.

Założenia Klubu

Działaniom naszego Klubu przyświecają następujące cele:

 • kształtowanie świadomości europejskiej wśród uczniów poprzez zdobywanie i szerzenie informacji o Europie i krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • propagowanie idei zjednoczonej Europy, ochrony i poszanowania praw człowieka oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój
 • rozwijanie wzajemnej tolerancji i szacunku wobec różnych kultur i tradycji
 • szerzenie informacji o procesach integracyjnych w Europie
 • przygotowanie młodzieży do życia i pracy w zjednoczonej Europie
 • zaangażowanie całej społeczności szkolnej w działalność Szkolnego Klubu Europejskiego

W swoich działaniach wychodzimy poza teren szkoły, ściśle współpracując z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, z Pracownią Edukacji Europejskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach, z fundacją Viribus Unitis, zUrzędem Komitetu Integracji Europejskiej, z Polskim Forum EdukacjiEuropejskiej ,z Centrum Informacji Europejskiej oraz z UNICEF, uczestnicząc w lekcjach, akcjach i konkursach proeuropejskich na terenie miasta i kraju.


Czym się zajmujemy w Klubie:

 • Zapoznajemy członków Klubu z tradycjami, zwyczajami, kulturą zabytkami, kuchnią narodową i  trakcjami turystycznymi państw Unii Europejskiej
 • Gromadzimy materiały na temat państw członkowskich i krajów kandydujących do Unii Europejskiej
 • Tworzymy „Teczki Klubowe” krajów UE oraz krajów kandydujących do UE
 • Organizujemy szkolne imprezy, akcje i konkursy o tematyce europejskiej m in.: Dni Unii Europejskiej i apele związane z tematyka unijną
 • Uczestniczymy w miejskich i ogólnopolskich akcjach i konkursach o tematyce europejskiej
 • Propagujemy ideę poszanowania praw człowieka i praw dziecka, organizując i biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i akcjach
 • Rozwijamy tolerancję i szacunek wobec różnych kultur i tradycji poprzez zapoznawanie się z tradycjami świątecznymi w krajach UE
 • Przygotowujemy materiały edukacyjne i scenariusze zajęć o tematyce europejskiej dla wychowawców klas do przeprowadzenia na godzinach wychowawczych
 • Opracowujemy własne materiały informacyjne o tematyce europejskiej i zamieszczamy je na szkolnej stronie internetowej
 • Redagujemy i wydajemy specjalne europejskie edycje szkolnej gazetki ”Podkówka”
 • Oglądamy filmy krajoznawczo dokumentalne poświęcone krajom europejskim
 • Sprawdzamy swoją wiedzę poprzez gry i zabawy edukacyjne związane z tematyką europejską
 • Angażujemy w działalność Szkolnego Klubu Europejskiego wszystkich uczniów naszej szkoły

Zapraszamy do udziału w klubowych spotkaniach i szkolnych konkursach (regulaminy w zakładce: "Konkursy szkolne").


ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLUBU
I PRZEŻYJ Z NAMI EUROPEJSKĄ PRZYGODĘ

 

Zapraszamy do współpracy!

UE laureatką pokojowej Nagrody Nobla
Hymn Unii Europejskiej

 Hymn Unii Europejskiej 

 

O, Radości iskro bogów, 

kwiecie elizejskich pól,
święta, na twym świętym progu
staje nasz natchniony chór.


Jasność twoja wszystko zaćmi,
złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi
tam, gdzie twój przemówi głos.Patrz, patrz, wielkie słońce światem
biegnie, sypiąc złote skry,
jak zwycięzca i bohater
biegnij, bracie, tak i ty.

Radość tryska z piersi ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
na Radości złoty ślad.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
ona w splocie ludzkich rąk,
z niej najlichszy robak czerpie,
w niej - największy nieba krąg.

Wstańcie, ludzie wstańcie wszędzie,
ja nowinę niosę wam:
na gwieździstym firmamencie
bliska radość błyszczy nam.

Materiały o Unii Europejskiej

 

Kraje partnerskie programu ERASMUS +
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2018 r. 

wielka brytania
LITWA ŁOTWA WIELKA BRYTANIA

 

 

 ABC Unii Europejskiej

 Podróże z Syriuszem

 Ciekawostki o św. Mikołaju

 Tradycje - św. Mikołaj

 Tradycje - Boże Narodzenie

 Tradycje - Wielkanoc

  Najciekawsze budowle krajów europejskich

 

Kraje kandydujące do Unii Europejskiej

                     
TURCJA     ISLANDIA    CZARNOGÓRA   MACEDONIA    SERBIA

 

Kraje członkowskie Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku:

                        
MALTA          CYPR         SŁOWENIA     LITWA      ESTONIA       WĘGRY

 

Kraje członkowskie Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007 roku:

      
RUMUNIA      BUŁGARIA

Od 01.07.2013 r. 28. krajem członkowskim jest Chorwacja:

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony