Herb Polski POL Katowice COA
 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

gazetki W październiku 2017 klasy II C oraz III B rozpoczęły roczny szkolny konkurs na wykonanie gazetek ściennych prezentujących wylosowane kraje Unii Europejskiej. Konkurs będzie trwał do czerwca 2018r.

Celem konkursu jest: zdobywanie i dzielenie się wiedzą na temat krajów Unii Europejskiej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz czynne zaangażowanie uczniów w działalność Szkolnego Klubu Europejskiego "Euroludek”.
Najciekawsze gazetki zostaną nagrodzone w czerwcu na apelu podsumowującym konkursy szkolne.

 Październik 2017: Klasa II C wykonała gazetkę prezentującą Czechy, klasa III B – Węgry.

 czechy  węgry

opiekun Klubu - Iwona Wójcik  

Spotkania Szkolnego Klubu Europejskiego

Szkolny Klub Europejski zaprasza wszystkich uczniów
na zajęcia w każdy czwartek o godzinie 14.30 do sali 42.

 

Zapraszamy ! czapka

syriusz ue Plan pracy Szkolnego Klubu Europejskiego w bieżącym roku szkolnym zakłada poznawanie tradycji, kultury, kuchni, strojów narodowych, ciekawostek i najciekawszych zabytków wybranych państw członkowskich UE. W ramach pracy Klubu będą również organizowane dla uczniów naszej szkoły zajęcia klubowe oraz konkursy, których celem jest rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów poprzez zdobywanie i szerzenie informacji o krajach Unii Europejskiej. 

 

Na zajęciach Szkolnego Klubu Europejskiego będziemy m.in.:

 • poznawać historię, kulturę, tradycje, zwyczaje, kuchnię, zabytki, stroje narodowe sławnych ludzi oraz ciekawostki na temat wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej
 • ubierać Syriusza - maskotkę Unii Europejskiej - w polskie stroje ludowe
 • oglądać filmy edukacyjne o tematyce unijnej
 • grać w gry interaktywne związane z tematyką UE
 • poznawać bajki i baśnie krajów UE
 • poszukiwać informacji z gazet, czasopism, internetu na temat krajów UE
 • tworzyć prace plastyczne związane z krajami Unii Europejskiej
 • uczyć się prostych zwrotów w różnych językach
 • przygotowywać materiały na gazetkę SKE

Zorganizowane zostaną 4 konkursy szkolne oraz 1 impreza szkolna:

Konkursy:

 • Dla uczniów klas 1-3 SP i świetlicy szkolny konkurs plastyczny „Syriusz w polskim stroju ludowym” – listopad 2017
 • Dla uczniów klas 4 – 7 SP i I – II G całoroczny szkolny konkurs na wykonanie gazetki ściennej prezentującej wybrane kraje UE ( tablice korkowe SKE) - październik 2017 – czerwiec 2018
 • Dla uczniów klas 4-6 SP szkolny konkurs na wiersz o Unii Europejskiej – marzec 2018
 • Dla uczniów klas  II – III G  szkolny konkurs na przygotowanie stoiska promującego wybrane kraje UE „Europejski ryneczek”– maj 2018 podczas obchodów szkolnego Dnia Europejskiego

Impreza szkolna:

Dzień Europejski – maj 2018, w ramach którego uczniowie klas II – III G zaprezentują przygotowane przez siebie stoiska promujące różne kraje Unii Europejskiej

Planujemy także współpracę ze środowiskiem lokalnym poprzez:

 • udział uczniów w lekcjach europejskich, prowadzonych przez przedstawicieli Europe Direct Katowice
 • udział uczniów w akcjach i konkursach organizowanych przez organizacje europejskie m.in.: Europe Direct, Parlament Europejski we Wrocławiu, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, UNICEF i inne (wg napływających propozycji).

opiekun Klubu - Iwona Wójcik  

krajeErasmus

7 czerwca 2017 roku odbył się szkolny konkurs wiedzy dla uczniów klas I – III Gimnazjum „Litwa, Łotwa, Wielka Brytania – kraje partnerskie Programu Erasmus + ”.
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o Litwie, Łotwie i Wielkiej Brytanii - krajach partnerskich programu Erasmus+ oraz rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów.
2-osobowe drużyny mogły wykazać się swoją wiedzę na temat 3 krajów partnerskich programu ERASMUS + rozwiązując zadania konkursowe sprawdzające m. in.: znajomość map konturowych, flag narodowych, godeł, stolic, ważniejszych dat historycznych, informacji ogólnych i ciekawostek o krajach, charakterystycznych symboli, tradycyjnych potraw, strojów ludowych, znanych i sławnych ludzi, umiejętność rozpoznawania ciekawych budowli i atrakcyjnych miejsc z prezentowanej fotografii oraz sprawdzały wiedzą szczegółową dotyczącą prezentowanych zabytków.
Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Europejski „Euroludek”.

Komisja konkursowa wyłoniła 3 najlepsze drużyny:

1. miejsce: drużyna z kl. II B w składzie: Martyna Szulc i Julia Slabik
2. miejscedrużyna z kl. III B w składzie: Anna Hibszer i Klaudia Kobic
3. miejsce: drużyna z kl. I B w składzie: Oliwia Krzyżańska i Patryk Kotulski

Zwycięzcom gratulujemy! 

Wpis: opiekun Klubu Iwona Wójcik 

W czerwcu bieżącego roku szkolnego rozstrzygnięty został całoroczny konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej na wykonanie planszy prezentującej wybrane kraje Unii Europejskiej.

Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Europejski "Euroludek”. Każda klasa wykonała jedną wspólną gazetkę przedstawiającą wylosowany Kraj Unii Europejskiej. Uczniowie wykonali plansze prezentujące Chorwację, Rumunię, Estonię, Litwę, Łotwę, Irlandię, Słowenię i Szwecję.

Komisja konkursowa oceniając wykonane plansze brała pod uwagę: zgodność zawartości plansz z wymienionymi w regulaminie konkursu elementami oraz staranność wykonania planszy, pomysłowość i wkład pracy.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce  –  klasa 2 b – gazetka: Szwecja
II miejsce   – klasy 1a i 1b – gazetka:Irlandia  oraz klasa 3b  – gazetka: Słowenia 
III miejsce  – klasy 2 c i 2 d – gazetka: Łotwa

Zwycięzcom gratulujemy 

gazetka kraje

19 maja 2017 roku  w ramach obchodów Dnia Europejskiego odbyła się w naszej szkole II edycja imprezy „Europejski Ryneczek ”, organizatorem którego był Szkolny Klub Europejski.
Celem tej imprezy było podzielenie się wiedzą przez  uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej na temat 6 państw europejskich: Czech, Szwecji, Chorwacji, Austrii, Irlandii i Węgier.
W tegorocznych obchodach Dnia Europejskiego wziął udział gość specjalny: pan Michał Witas – reprezentujący Centrum Informacji Europejskiej (oddział w Katowicach), który uczestniczył w pracach jury konkursu.
Impreza, podobnie jak w ubiegłym roku, przebiegała w dwóch etapach.
W pierwszym etapie każda z klas przygotowała stoisko prezentujące wylosowany kraj Unii Europejskiej z charakterystyczną potrawą dla danego kraju, którą mieli okazję poczęstować się członkowie Jury.
W drugim etapie zadaniem przedstawicieli klas była prezentacja krajów UE.
Uczniowie przekazali swoim kolegom z klas 4- 6  najważniejsze informacje o krajach  m. in.: o zabytkach, ciekawych atrakcjach turystycznych, tradycjach kulinarnych, znanych zespołach muzycznych. Nie zabrakło również ciekawostek na temat prezentowanych krajów Unii Europejskiej, występów tanecznych i wspaniałych narodowych potraw. Uczniowie zaskoczyli jury pomysłowością i kreatywnością.

A oto zwycięzcy:

1. miejsce - klasa 6a  - prezentowany kraj: Węgry

 wegry stoisko wegry6a

2. miejsce - klasa 6b – prezentowany kraj: Irlandia

irlandia stoisko  irlandia6b 

3. miejsce - klasy 4b i 4c – prezentowany kraj: Czechy

 czechy stoisko czechy 4b4c

Wyróżnienie - klasy 5b i 5c – prezentowany kraj: Szwecja

 szwecja5c szwecja 5b5c

Dnia 3.03.2017  w naszej szkole  odbyły się zajęcia poprowadzone  przez pana Michała Witasa przedstawiciela Europe Direct w Katowicach, ich celem  było przybliżenie problematyki bezpieczeństwa w sieci . Uczniowie zapoznani zostali z historią  internetu ,rodzajami niebezpieczeństwa w sieci oraz jak być bezpiecznym w sieci.  Widoczne  było duże zaangażowanie uczniów, którzy aktywnie włączali się w tok zajęć .

 direkt17 2

wpis:  opiekun SKE  Renata Blicharska  

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony