sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
 • Jasełka

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą ZSI nr 1, zwłaszcza w zakresie przyjęcia dzieci 6-letnich, dla których nauka i zabawa w naszej szkole będą pięknym początkiem edukacyjnej drogi.

Ostatnio przystąpiliśmy do programów MEN-u "Radosna Szkoła - Plac Zabaw" i "Radosna Szkoła - Miejsce Zabaw".

Bezpośrednie przekierowanie na strony MEN-u dotyczące 6-latków.

Dla dzieci

 

Dla rodziców: 6-latek w Naszej szkole

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 58 --> zob.

Szczegółowe informacje i wzory pism, które znajdują się w zakładce "Dla rodzica" --> "Rekrutacja".

 

Kadra pedagogiczna naszej szkoły, myśląc o przyjęciu najmłodszych UCZNIÓW, od lat prowadzi działania ułatwiające ich adaptację do życia szkolnego. 

W tym celu ściśle współpracujemy z przedszkolami naszego osiedla.

Gdy dziecko jest sześciolatkiem w przedszkolu, wówczas organizujemy:

1)    ZAJĘCIA w szkole

Dzieci z grupy 6-latków wraz z wychowawcami kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego uczestniczą w różnorodnych zajęciach, specjalnie dla nich przygotowanych.

Są to zajęcia: 

 • edukacji wczesnoszkolnej - podobne do tych, w których będą uczestniczyć będąc już uczniami,
 • o charakterze logopedycznym - wprowadzające dzieci do ćwiczeń  usprawniających mowę,
 • na basenie szkolnym - zachęcające do zabaw i ćwiczeń w wodzie,
 • z zastosowaniem metod wspomagających rozwój psychoruchowy, atrakcyjnych dla dzieci w tym wieku.

2)    ZAJĘCIA  w przedszkolu

Uczniowie klas starszych wraz z nauczycielem odwiedzają przedszkola i prowadzą zajęcia z cyklu Cała Polska czyta dzieciom.

 

3)    PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

Współpraca szkoły i okolicznych przedszkoli zawiera się także we wzajemnym oglądaniu  przedstawień teatralnych i okolicznościowych, która są przygotowywane zarówno przez uczniów klas 1-3, jak i grupy przedszkolne 6-latków.

4)    KONKURSY

Cyklicznie organizujemy Miejski Konkurs dla 6-latków pod nazwą Bajkowy Świat Europy, w którym dzieci zdobywają ciekawe nagrody.

5)    DZIEŃ OTWARTY

Zapoznaniu się ze szkołą przez rodziców i ich dzieci służą organizowane corocznie - Dzień Otwarty Szkoły czy Dzień Przedszkolaka.

Gdy dziecko staje się już uczniem, to staramy się spełniać oczekiwania rodziców i dzieci:

1)    ZAJĘCIA ADAPTACYJNE dla najmłodszych.

Dzieci, które już zostają naszymi uczniami klas I - mogą uczestniczyć w dodatkowych  zajęciach pod nazwą  Najtrudniejszy pierwszy krok, którego celem jest wsparcie najmłodszych uczniów w przezwyciężaniu jakichkolwiek trudności związanych z rozpoczęciem edukacji szkolnej. Nauczyciele prowadzący zajęcia pomagają dzieciom zrobić ten PIERWSZY KROK  w życie szkoły.

2)    BEZPIECZNE MIEJSCA

Myśląc o poczuciu bezpieczeństwa najmłodszych uczniów w szkole - klasy od 1 do 3 -   mają przez pierwsze trzy lata nauki  swoje sale lekcyjne i toalety na parterze budynku.

3)    PRZYJAZNE SALE

Sale lekcyjne wyposażone są w szafki, ławki i miejsca, w których uczniowie przechowują podręczniki i przybory  plastyczno-techniczne, by tornistry dzieci nie były zbyt ciężkie.

4)    WSPARCIE ROZWOJU

6-latek w klasie otoczony jest szczególną opieką, w razie trudności w nauce może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach, a wykazując szczególne zdolności może je rozwijać w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

5)    DODATKOWE ATUTY

Nasza placówka w 2013 roku przystąpiła do Programu Radosna SzkołaDzięki temu przedsięwzięciu uczniowie, szczególnie najmłodsi, mogą korzystać z kolorowych miejsc zabaw.

W świetlicy szkolnej oko cieszą  barwne dywany, a ogromne klocki i zestawy piankowe służą dzieciom w zabawach i ćwiczeniach podczas lekcji wychowania fizycznego, zajęć rehabilitacyjnych oraz świetlicowych.

 

 

 

 

 

Mówiąc o Programie Radosna Szkoła, nie można zapomnieć o kolorowym placu zabaw, z którego można korzystać zarówno podczas lekcji wychowania fizycznego, jak również podczas popołudniowych zajęć świetlicowych.

 

Świetlica szkolna czynna jest od 6:45 – 16:30. Po lekcjach dzieci przebywające w świetlicy uczestniczą w różnego typu zajęciach. Mogą rozwijać się artystycznie, sportowo, intelektualnie, bądź też odrobić zadanie domowe.

 

 

Biblioteka szkolna jest wyposażona w książki przeznaczone dla dzieci 6 – letnich. Dzięki temu staramy się kształtować zamiłowania  czytelnicze już u najmłodszych uczniów naszej szkoły.

 

 

 

Wszyscy uczniowie od najmłodszych lat korzystają ze szkolnego basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego, jak i zajęć dodatkowych. 

 

 

 

 

W ramach zajęć dodatkowych, jak również Środowiskowego Programu Profilaktycznego Dzieci Tysiąclecia – Integracja dbamy o to, by każde dziecko mogło się wszechstronnie rozwijać w bardzo przyjaznej atmosferze. 

 Pomagamy w uczeniu się
Rozwijamy umiejętności społeczne
Rozwijamy zdolności artystyczne
Poznajemy otaczający świat
Rozwijamy zainteresowania
Rozwijamy kondycję fizyczną

Rodzice naszych uczniów mogą razem ze swoimi dziećmi uczęszczać w ramach Programu na wspólne zajęcia o charakterze sportowym:

 • GRAMY W PIŁKĘ NOŻNĄ i nie tylko - uczniowie i ich ojcowie
 • AKTYWNI RAZEM - zajęcia rodzinnej aktywności ruchowej.

 W szkole  można korzystać z pomocy pedagoga i psychologa.

 W każdej sytuacji można uzyskać poradę, wsparcie czy też profesjonalną pomoc.

Szczegółowe informacje zawarte są tutaj:

http://www.zsi1katowice.pl/index.php/pedagog-i-psycholog

W ramach działań profilaktycznych wdrażamy wiele programów i projektów, wprowadzających od najwcześniejszych lat do wyboru właściwych postaw i bezpiecznych zachowań.

Niektóre z nich to:

    

Dla rodziców: Poradnik

6-latek w szkole - co warto wiedzieć?

Przekroczenie progu szkoły i rozpoczęcie ważnego etapu życia, jakim jest edukacja stanowi wyzwanie dla rodziców i dzieci, choć praktyka pokazuje iż często rodzice są bardziej przejęci tym etapem życia swojej pociechy.

I to jest zrozumiałe - szkoła to przecież nowe miejsce, w którym nasze dziecko będzie spędzać po kilka godzin dziennie. Każdy rodzic pamięta też swoje lata szkolne i różne są te wspomnienia; nieraz w pamięci pozostają nie tylko dobre chwile lat szkolnych i to one mogą mieć wpływ na nasze myślenie o szkole. Warto pamiętać, by dziecku nie sugerować własnych obaw czy niepokoju, a przywoływać ciekawe, radosne wspomnienia. Dziecko wierzy rodzicom i bardzo przywiązuje się do przekazywanych przez nich słów. To, co mówimy niesie za sobą przekaz emocjonalny i on w myślach dziecka zostaje jako niezaprzeczalna prawda.

Tak więc, gdy toczą się w domu rozmowy o szkole i myślimy o naszym dziecku jako uczniu - mówmy mu przyjazne rzeczy, cieszmy się z nim jego nowym życiem, wyzwaniem jakim jest nauka, nowi koledzy, ciekawe książki, nowe zdarzenia itd.

Z pomocą w tym początkowym etapie wychodzi szkoła - to tu organizowane są tzw. Dni Otwarte, wstępne zebrania dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów, czy też indywidualne konsultacje, na które sami rodzice mogą się umówić. W trakcie takich spotkań można rozwiać wszelkie wątpliwości, niejasności, dowiedzieć się wszystkiego o przygotowaniu szkoły do przyjęcia naszego dziecka. Warto z tej oferty skorzystać i upewnić się, że szkoła której chcemy powierzyć edukację malucha jest rzeczywiście dobrą szkołą. A to oznacza, że ma nie tylko mądrych, kompetentnych nauczycieli, ale jest przyjazna, gotowa do współpracy, uważna na potrzeby naszego dziecka.

Myśląc już o samym dziecku, które ma wkroczyć w progi szkoły - warto zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw związanych z dojrzałością szkolną i gotowością do podjęcia nauki.

Ta tzw. dojrzałość szkolna to taki poziom rozwoju dziecka - jego sprawności fizycznej, dojrzałości społecznej i psychicznej, pozwalającej na osiąganie w szkole sukcesów. Ten sukces dla każdego dziecka będzie oznaczał coś innego, bo to nie tylko dobre wyniki w uczeniu się, ale i zauważalny dla rodziców postęp w jego rozwoju i funkcjonowaniu - radzenie sobie z codziennymi obowiązkami, chęć podejmowania nowych zadań, ciekawość tego, co dzieje się w szkole, nowe zainteresowania, większa samodzielność, zaradność wśród rówieśników. Rozwój każdego dziecka przebiega inaczej i to rodzice są prawdziwymi obserwatorami kompetencji swojego 6- latka. Dlatego tak ważne są początkowe rozmowy z wychowawcą klasy I, wzajemne dzielenie się obserwacją na temat dziecka, wsłuchiwanie się w to co widzi nauczyciel, a co dla rodzica może być bardziej zrozumiałe, wytłumaczalne lub odwrotnie - nauczyciel może wyjaśnić dlaczego syn lub córka zaczyna się inaczej zachowywać, nieraz przeżywa jakieś niejasne dla nas emocje. Tak więc rozmawiajmy, bo dla naszego dziecka to też ważny sygnał, że ci którzy je otaczają - troszczą się o nie wspólnie.

By ułatwić maluchowi start szkolny, przyjrzyjmy się przed rozpoczęciem nauki także takim zachowaniom, które mogą być istotne w życiu szkolnym, a które możemy jako rodzice zauważyć w życiu codziennym. Zaobserwujmy, czy nasze dziecko chętnie wykonuje nasze polecenia, czy potrafi zrobić to o co je prosimy, szczególnie jeśli to nie jest zbyt atrakcyjna czynność. W szkole pojawi się wiele sytuacji, w których dziecko stanie wobec konieczności podporządkowania się różnym prostym poleceniom nauczycieli, i wtedy łatwiej dziecku znaleźć się w tych sytuacjach, jeśli zostało wcześniej przygotowane do tego. Podobnie rzecz ma się z wymaganiami życia w grupie rówieśniczej. I tu wartością staje się umiejętność tzw. odraczania swojej reakcji, czyli czekania na swoją kolej np. w zabawie, w kolejce itp., umiejętność współdziałania w zabawie, a nie tylko narzucania swoich pomysłów.

To niby drobne sprawy, ale nieraz stawiające dziecko w niezrozumiałej dla niego sytuacji. Jeśli wcześniej nie stanęło wobec takich wymagań w domu, gdy jego potrzeby były bezwzględnie zaspokajane od razu, to może mieć kłopot z rozumieniem nowej sytuacji. I tu wychowawczo wspólnie można temu zaradzić. Temu też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości mogą służyć konsultacje z psychologiem, pedagogiem szkolnym lub wychowawcą.

Podsumowując, rodzice, którzy chcą sprostać wyzwaniu, jakie stawia przed nimi życie i przygotować mądrze swoje dziecko do wejścia w szkolne progi, powinni pamiętać o podstawowych zagadnieniach, wspomagających rozwój:

 1. zachęcanie dziecka do interesowania się otaczającym światem, wzbudzanie w nim tzw. ciekawości poznawczej i postawy twórczej. A to oznacza bywanie z dzieckiem w różnych miejscach w okolicy (kino, teatr, itp.), podróżowanie, wspólne czytanie, oglądanie różnych rzeczy, wyjaśnianie zjawisk, zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi. To też zachęcanie do twórczego podejścia do różnych czynności, czyli wzmacnianie chęci rysowania, malowania, lepienia z plasteliny, śpiewania, tańczenia, gry na prostych instrumentach, bawienia się swoimi pomysłami, wspólne opowiadanie i tworzenie historyjek, zagadek.
 2. rozwijanie u dziecka umiejętności społecznych, czyli budowanie wielu doświadczeń w zakresie utrzymywania dobrych kontaktów z otaczającym światem (rodzina bliższa i dalsza, sąsiedzi, znajomi); włączanie dziecka do udziału w spotkaniach, uroczystościach, wyjazdach itp. Warto też zadbać o to, by dziecko miało kontakty z innymi dziećmi, szczególnie gdy jest jedynakiem. Ważne są doświadczenia różnego typu relacji, gdzie można uczyć się różnych ról społecznych (nasze dziecko może poczuć się opiekunem młodszego dziecka, lub „młodszym bratem/ siostrą” starszego).
 3. rozwijanie tzw. „zaradności życiowej” i samodzielności dziecka poprzez włączanie w różne proste prace domowe, wyznaczanie tzw. „zadań specjalnych”. I to nie tylko chodzi o to, by dziecko dokładnie wykonało nasze polecenie, ale by też miało nieraz okazję do własnej inicjatywy (oczywiście w rozsądnym zakresie), by np. mogło brać udział we wspólnym urządzaniu jego miejsca w domu, czy własnego pokoju. Sprzyjają temu też sytuacje przygotowywania prezentów dla bliskich, kupowania ubrań itp.
 4. wzmacnianie samooceny poprzez organizowanie sytuacji, w których dziecko poczuje się sprawne, mądre, zaradne. Warto często mówić o tym, że dziecko coś dobrze zrobiło, zauważać wysiłek i chęć przezwyciężania trudności. Tu nie chodzi tylko o sytuacje, gdy efekt aktywności dziecka jest piękny, szybki. Tu najważniejsze są same doświadczenia, że warto coś robić i że bliscy widzą, jak dziecko stara się.

W tym krótkim przekazie nacisk położony został głównie na aspektach psychospołecznych dojrzałości szkolnej, bo one są równie istotne, jak potencjał intelektualny w budowaniu optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dziecka. Dlatego też zachęcamy wszystkich rodziców przyszłorocznych uczniów klas I, by w dobrym nastroju i optymizmie przygotowali się do wkroczenia w progi szkolne.

Autor: Maria Bernad — psycholog

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony