al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Jasełka 2018

  • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Miejski konkurs "Bezpieczna droga do szkoły"

Regulamin konkursu. Zapraszamy do udziału.

Akcja zbiórki starych długopisów trwa do kwietnia 2019 r.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Wymień stare na nowe"!

Udział uczniów w zajęciach w ramach projektu PiBBzNE na PŚl.

Projekt i budowa innowacyjnych bolidów z napędem elektrycznym.

Nagroda II stopnia za działania i kronikę SKO

Nasze całoroczne działania SKO zostały docenione i nagrodzone. Otrzymaliśmy nagrodę II stopnia - 1000 zł w ogólnopolskim konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności.
Celem konkursu było wyróżnienie szkół podstawowych, które w programie SKO wykazały się największą aktywnością i pomysłowością.

W Konkursie SKO brane były pod uwagę będą następujące elementy:

  • popularyzacja i świadomość wiedzy związanej z oszczędzaniem ze szczególnym uwzględnieniem działalności PKO Banku Polskiego SA (działania edukacyjne np. lekcje, działania uczące przedsiębiorczości, działania z zakresu ekologii, popularyzacja SKO) – maksymalnie 50 punktów,
  • powszechność oszczędzania (procent uczniów szkoły, którzy przez cały okres trwania Konkursu wzięli w nim udział) – maksymalnie 20 punktów,
  • działalność na rzecz lokalnej społeczności – maksymalnie 15 punktów,
  • aktywne prowadzenie bloga SKO na platformie blogowej www.szkolneblogi.pl – 10 punktów,
  • przygotowanie prezentacji w wersji elektronicznej – 5 punktów.

Mamy nadzieję, że nasze działania zawsze będą budzić uśmiech na Waszych twarzach. Liczymy na Wasze głosy na szkolnym blogu, gdzie pokazujemy codzienny trud w krzewieniu idei oszczędzania.

Opiekun SKO:  Grażyna Kulejewska

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny