al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Jasełka 2018

  • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

  • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Informacje dotyczące rekrutacji do naszej szkoły.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Zakończenie roku i pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Informacje związane z końcem roku szkolnego 2018/2019.

Podręczniki, które będą obowiązywały po wakacjach.

Lista podręczników obowiązujących w roku 2019/2020.

Nagroda II stopnia za działania i kronikę SKO

Nasze całoroczne działania SKO zostały docenione i nagrodzone. Otrzymaliśmy nagrodę II stopnia - 1000 zł w ogólnopolskim konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności.
Celem konkursu było wyróżnienie szkół podstawowych, które w programie SKO wykazały się największą aktywnością i pomysłowością.

W Konkursie SKO brane były pod uwagę będą następujące elementy:

  • popularyzacja i świadomość wiedzy związanej z oszczędzaniem ze szczególnym uwzględnieniem działalności PKO Banku Polskiego SA (działania edukacyjne np. lekcje, działania uczące przedsiębiorczości, działania z zakresu ekologii, popularyzacja SKO) – maksymalnie 50 punktów,
  • powszechność oszczędzania (procent uczniów szkoły, którzy przez cały okres trwania Konkursu wzięli w nim udział) – maksymalnie 20 punktów,
  • działalność na rzecz lokalnej społeczności – maksymalnie 15 punktów,
  • aktywne prowadzenie bloga SKO na platformie blogowej www.szkolneblogi.pl – 10 punktów,
  • przygotowanie prezentacji w wersji elektronicznej – 5 punktów.

Mamy nadzieję, że nasze działania zawsze będą budzić uśmiech na Waszych twarzach. Liczymy na Wasze głosy na szkolnym blogu, gdzie pokazujemy codzienny trud w krzewieniu idei oszczędzania.

Opiekun SKO:  Grażyna Kulejewska

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny