al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Jasełka 2018

  • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

  • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

bez plecakow W związku z realizacją projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego pt. „Miesiąc ważenia tornistrów” sprawdzaliśmy na początku miesiąca ciężar przynoszonych do szkoły tornistrów. Teraz wraz z Samorządem Uczniowskim proponujemy akcję "Tydzień bez plecaka w szkole", która będzie się odbywała 22 - 26 października 2018 r.

 

Cele akcji:

  • popularyzacja wśród uczniów właściwej higieny pracy polegającej na zminimalizowaniu noszenia na terenie szkoły ciężkich plecaków z podręcznikami;
  • uświadomienie uczniom właściwego zorganizowania własnego pobytu w szkole poprzez pozostawienie większości podręczników w szafkach uczniowskich i przychodzenia na zajęcia lekcyjne tylko z właściwym zestawem edukacyjnym.

Nauczyciele będą motywowali uczniów do wchodzenia na poszczególne zajęcia lekcyjne tylko z koniecznymi przyborami i podręcznikami. Dla uczniów, których tornistry nie zmieszczą się do szafki, zostanie wyznaczone przy portierni miejsce, gdzie będą mogli je bezpiecznie zostawić na czas pobytu w szkole.

Opiekunowie SU  

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny