al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Głosuj codziennie na Naszą szkołę - do 18.12. Zapraszamy!

Nasza szkoła bierze udział w akcji „Dzieciaki do rakiet”!

Akcja zbiórki starych długopisów trwa do kwietnia 2019 r.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Wymień stare na nowe"!

Rekrutacja do projektu realizowanego na PŚl.

Projekt i budowa innowacyjnych bolidów z napędem elektrycznym.

Informujmy, że przedstawiciel firmy AXA będzie dyżurował w naszej szkole, w sali 21:

 • 20.09.2018 – godz. 16:00
 • 26.09.2018 – godz. 17:00.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Dla zdarzeń w okresie: 1.09.2018 - 31.08.2019 r. funkcjonują numery polis:

dla wariantu I (42 zł):  92104620

dla wariantu II (55 zł):  92104621

pdf Warunki ubezpieczenia AXA

pdfWariant II

pdf Wariant III

pdf Oferta indywidualna

pdf Klauzuka informacyjna

pdf W trosce o Twoje dane

pdf Wniosek o wypłatę świadczenia

 

Po zdarzeniu prosimy o kontakt z Tomaszem Sikora pod nrem tel. 502 071 501.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są w Axa

1. Warunki ubezpieczenia

2. Jak zarejestrować ubezpieczenie dzieci? NNW szkolne

Oferta:

Rodzice zgłaszają się po zdarzeniu, nie po zakończeniu leczenia, osobiście kontaktując sią z przedstawicielem AXA - p. Tomaszem Sikorą, tel. 502 071 501; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są w Axa

Oferta:

 • Wariant II
 • Wariant III

Rodzice zgłaszają się po zdarzeniu, nie po zakończeniu leczenia, osobiście kontaktując sią z przedstawicielem AXA - p. Tomaszem Sikorą, tel. 502 071 501.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ

Z UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Zgłaszanie roszczeń – Hestia

(orzeczenie lekarskie zaoczne na podstawie dokumentacji medycznej)

 1. Wypełniony druk zgłoszenia wypadku należy zanieść do szkoły w celu potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Dołączyć do zgłoszenia komplet dokumentacji medycznej (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia leczenia).

W szczególnych przypadkach potrzebna jest dodatkowa dokumentacja:

 • karta rowerowa (wypadek na rowerze)
 • zaświadczenie ze szkoły jeśli wypadek na zajęciach sportowych SKS
 • zaświadczenie ze szkoły lub policji w przypadku pobicia

Komplet dokumentacji należy przesłać na adres:

AU Koncepcja S.C.
Al. Niepodległości 87
43-100 Tychy
Kontakt telefoniczny:  32 / 219-11-30 w.15

 Zgłoszenie wypadku z ubezpieczenia - formularz 

 Zgodnie z definicją nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rzostroju zdrowia albo zmarł.

Jednocześnie zgodnie z OWU NNW Młodziezy Szkolnj i Akademickiej: "z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku wyczynowego uprawiania sportu. Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubó sportowych".

DOKUMENTACJA

Prosimy o czytelne i poprawne wypełnienie druku zgłoszenia szkody oraz załączenie dokumentów, które mają związek z danym zdarzeniem:

 • wypis szpitalny, zaświadczenie o udzieleniu pierwszej pomocy (ksero)
 • kartoteka z przychodni (ksero)
 • ewentualne wyniki innych badań dodatkowych lub konsultacji specjalistów
 • potwierdzenie ze szkoły (o wypadku, który zdarzył się w ramach zajęć szkolnych: dotyczy zajęć sportowych WF, SKS, zawodów międzyszkolnych)
 • protokół powypadkowy (w przypadku wypadków w szkole - jeśli został sporządzony)
 • ksero karty rowerowej (dotyczy wypadków rowerowych)
 • ksero prawa jazdy (dotyczy wypadków komunikacyjnych)
 • w przypadku pobić na terenie szkoły - potwierdzenie dyrekcji szkoły o zgłoszeniu takiego zdarzenia w dniu jego wystąpienia
 • w przypadku napadów i pobić poza szkołą - potwierdzenie z Policji (zdarzenie takie należy zgłosić nie później niż po upływie 7 dni).

 

Jeżeli wypadek zdarzył się na terenie szkoły, uczeń ma obowiązek od razu zgłosić ten fakt u nauczyciela przedmiotu / dyżurującego / wychowawcy w celu sporządzenia protokołu zdarzenia.

Ksero dokumentacji medycznej składa się po zakończonym leczeniu wraz z drukiem (który uzupełnia rodzic) dostępnym na stronie Ubezpieczyciela lub w sekretariacie szkoły.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DZIECI

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pragnie przypomnieć rodzicom i opiekunom prawnym uczniów o obowiązku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych członków rodziny.

Prosimy rodziców o sprawdzenie u płatnika opłacającego składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. u pracodawcy, w Urzędzie Pracy, jeżeli rodzic jest zarejestrowany jako bezrobotny lub w ZUS itp.), czy ich dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli na przykład dokonali Państwo zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego w 1999 roku, a następnie zmienili miejsce pracy lub uzyskali świadczenia emerytalno-rentowe, to należy powiadomić obecnego płatnika lub pracodawcę o konieczności zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prosimy pamiętać o tym, że tylko jeden z rodziców zgłasza dzieci do ubezpieczenia.

Jeżeli jednak żaden z rodziców nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie nie posiada także uprawnień wynikających z przepisów o koordynacji (tzn. że nie jest ubezpieczony w żadnym z krajów Unii Europejskiej lub EFTA), zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia powinni dokonać ubezpieczeni dziadkowie.

Natomiast jeśli zarówno rodzice, jak i dziadkowie są nieubezpieczeni, należy zgłosić powyższy fakt w szkole, do której dziecko uczęszcza i na którą wtedy spada obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia.

Zdarza się, że dzieci posiadają własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. np. pobierają świadczenie rentowe, otrzymują stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne lub są zatrudnieni jako pracownicy młodociani -w takim przypadku osoby, które wcześniej dokonały zgłoszenia do ubezpieczenia (rodzic, dziadek lub szkoła), powinny dokonać wyrejestrowania. Także dzieci, które ukończyły 18 lat, ale nie kontynuują nauki, muszą być wyrejestrowane z dniem zakończenia nauki.

Informujemy, że zgodnie z przepisami, osoby, które same będąc ubezpieczonymi dobrowolnie nie zgłoszą członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają karze grzywny.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny