al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Jasełka szkolne

  "Idą Święta..."

 • Ślubowanie Pierwszoklasistów

  Pasowanie

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Rekrutacja elektroniczna. Rekrutacja od 23 marca 2020.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Organizacja pracy szkoły podczas epidemii.

Pobierz materiały, przeczytaj, skorzystaj :-)

Zaczynamy sportową zabawę, przed nami 5 rund.

Zakwalifikowaliśmy się do programu "Pomarańczowa Siła".

Doradztwo zawodowe. Orientacja zawodowa. Wybór szkoły.

Poznaję - planuję - wybieram. Zapoznaj się z poradnikiem.

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

pdf Ogólne Warunki Ubezpieczenia

pdfDruk do roszczenia

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2019 - 31.08.2020 roku  funkcjonuje nr polisy: EDU-A/P 067307 (składka 40 zł) pdf Wariant 40 zł

 Dla zdarzeń w okresie 1.09.2019 - 31.08.2020 roku  funkcjonuje nr polisy: EDU-A/P 067308 (składka 56 zł) pdf Wariant 56 zł

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku

Ubezpieczenie obsługuje: Tomasz Sikora tel.  502 071 501

Druk do zgłoszenia wypadku, Ogólne Warunki Ubezpieczenia i tabelę norm procentowych uszczerbku można znaleźć pod linkiem 

rozwazny.pl/pliki-do-pobrania/ 

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem prosimy wysyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły byli ubezpieczeni w Axa

Dla zdarzeń w okresie: 1.09.2018 - 31.08.2019 r. funkcjonują numery polis:

dla wariantu I (42 zł):  92104620

dla wariantu II (55 zł):  92104621

pdf Wniosek o wypłatę świadczenia

Po zdarzeniu prosimy o kontakt z Tomaszem Sikora pod nrem tel. 502 071 501.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły byli ubezpieczeni w Axa

Rodzice zgłaszają się po zdarzeniu, nie po zakończeniu leczenia, osobiście kontaktując sią z przedstawicielem AXA - p. Tomaszem Sikorą, tel. 502 071 501; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły byli ubezpieczeni w Axa

Rodzice zgłaszają się po zdarzeniu, nie po zakończeniu leczenia, osobiście kontaktując sią z przedstawicielem AXA - p. Tomaszem Sikorą, tel. 502 071 501.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zgodnie z definicją nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rzostroju zdrowia albo zmarł.

Jednocześnie zgodnie z OWU NNW Młodziezy Szkolnj i Akademickiej: "z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku wyczynowego uprawiania sportu. Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubó sportowych".

DOKUMENTACJA

Prosimy o czytelne i poprawne wypełnienie druku zgłoszenia szkody oraz załączenie dokumentów, które mają związek z danym zdarzeniem:

 • wypis szpitalny, zaświadczenie o udzieleniu pierwszej pomocy (ksero)
 • kartoteka z przychodni (ksero)
 • ewentualne wyniki innych badań dodatkowych lub konsultacji specjalistów
 • potwierdzenie ze szkoły (o wypadku, który zdarzył się w ramach zajęć szkolnych: dotyczy zajęć sportowych WF, SKS, zawodów międzyszkolnych)
 • protokół powypadkowy (w przypadku wypadków w szkole - jeśli został sporządzony)
 • ksero karty rowerowej (dotyczy wypadków rowerowych)
 • ksero prawa jazdy (dotyczy wypadków komunikacyjnych)
 • w przypadku pobić na terenie szkoły - potwierdzenie dyrekcji szkoły o zgłoszeniu takiego zdarzenia w dniu jego wystąpienia
 • w przypadku napadów i pobić poza szkołą - potwierdzenie z Policji (zdarzenie takie należy zgłosić nie później niż po upływie 7 dni).

Jeżeli wypadek zdarzył się na terenie szkoły, uczeń ma obowiązek od razu zgłosić ten fakt u nauczyciela przedmiotu / dyżurującego / wychowawcy w celu sporządzenia protokołu zdarzenia.

Ksero dokumentacji medycznej składa się po zakończonym leczeniu wraz z drukiem (który uzupełnia rodzic) dostępnym na stronie Ubezpieczyciela lub w sekretariacie szkoły.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DZIECI

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pragnie przypomnieć rodzicom i opiekunom prawnym uczniów o obowiązku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych członków rodziny.

Prosimy rodziców o sprawdzenie u płatnika opłacającego składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. u pracodawcy, w Urzędzie Pracy, jeżeli rodzic jest zarejestrowany jako bezrobotny lub w ZUS itp.), czy ich dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli na przykład dokonali Państwo zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego w 1999 roku, a następnie zmienili miejsce pracy lub uzyskali świadczenia emerytalno-rentowe, to należy powiadomić obecnego płatnika lub pracodawcę o konieczności zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prosimy pamiętać o tym, że tylko jeden z rodziców zgłasza dzieci do ubezpieczenia.

Jeżeli jednak żaden z rodziców nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie nie posiada także uprawnień wynikających z przepisów o koordynacji (tzn. że nie jest ubezpieczony w żadnym z krajów Unii Europejskiej lub EFTA), zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia powinni dokonać ubezpieczeni dziadkowie.

Natomiast jeśli zarówno rodzice, jak i dziadkowie są nieubezpieczeni, należy zgłosić powyższy fakt w szkole, do której dziecko uczęszcza i na którą wtedy spada obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia.

Zdarza się, że dzieci posiadają własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. np. pobierają świadczenie rentowe, otrzymują stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne lub są zatrudnieni jako pracownicy młodociani -w takim przypadku osoby, które wcześniej dokonały zgłoszenia do ubezpieczenia (rodzic, dziadek lub szkoła), powinny dokonać wyrejestrowania. Także dzieci, które ukończyły 18 lat, ale nie kontynuują nauki, muszą być wyrejestrowane z dniem zakończenia nauki.

Informujemy, że zgodnie z przepisami, osoby, które same będąc ubezpieczonymi dobrowolnie nie zgłoszą członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają karze grzywny.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny